سوالات با پاسخ درس هشتم آمادگی دفاعی نهم

دفاعی / / / /

- امام خمینی در باره مبارزه چه فرموده است؟

ما می گوییم تا شرک و کفر هست ، مبارزه هست و تا مبارزه هست ، ما هم هستیم.

2- مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ نرم چه می فرماید؟

جنگ نرم یهنی ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم

3- جنگ های نظامی یا جنگ سخت معایبی در پی داشت؟

هزینه ي زیاد- تَلَفات انسانی نیروهاي هم برای سربازن مدافع و  هم برای سربازان مهاجم

4- چرا قدرت هاي نظامی دنیاي امروز تصمیم گرفتند تا از راه هاي دیگري به دنبال تأمین منافع خود باشند؟

هزینه هاي بالاي جنگ سخت، پیشرفت فنّاوري، مخالفت عموم مردم جهان با کشته شدن انسان ها در جنگ و ...

5- جنگ نرم به چه جنگی گفته می شود؟

به کلّیه فعالیت هاي غیرنظامی که دشمن و عوامل آن در جهت ایجاد تغییرات لازم در یک جامعه و یا گروهی خاص انجام می دهند تا بر آن جامعه و گروه تسلط یابند، جنگ نرم گفته می شود.

6- ابزار دشمن در جنگ سخت و جنگ نرم چیست؟

در جنگ سخت : تفنگ ، توپ ، تانک ، هواپیما، موشک و ...

در جنگ نرم :رسانه (روزنامه، مجله، عکس، فیلم، کتاب، جزوه و ...) شبکه هاي اجتماعی تلفن همراه، ماهواره، اینترنت، تلویزیون و رادیو و...

7- هدف دشمن در جنگ نرم چیست؟

در جنگ نرم نوع تفکر و اندیشه را تغییر می دهند؛ یعنی دشمن ذهن و فکر مردم کشور هدف را طوري تغییر می دهد که آنان همان چیزي را بخواهند که دشمن می خواهد.

8- شکل هاي مختلف جنگ نرم را نام ببرید .

جنگ روانی ، جنگ رسانه اي ، انقلاب مخملی و رنگی

9- خطر ناکترین شیوه جنگ نرم کدام است؟

جنگ روانی

10- جنگ روانی رومیان در گذشته علیه دشمنان چگونه بود ؟

رومیان کلاه خودها و زره هاي بزرگی را می ساختند که چندبرابر کلاه خود و زره معمولی بود. آنها وقتی از منطقه اي عبور می کردند؛ این تجهیزات را به عمد در مسیر به جا می گذاشتند، تا لشکریان طرف مقابل تصور کنند که سربازان آنها غول پیکرند و قبل از جنگ روحیه مبارزه و مقاومت خود را از دست بدهند.

11- جنگ روانی پیامبر در جریان فتح مکه چگونه بود ؟

در زمان حرکت سپاهیان اسلام براي فتح مکه، وقتی مسلمانان به نزدیک مکه رسیدند، رسول گرامی اسلام (ص) به یارانش دستور داد هنگام شب بر بالاي بلندي هاي اطراف مکه به صورت پراکنده آتش هاي زیادي روشن کنند تا هرکس از دور نگاه می کند، تصور نماید که یک سپاه چند هزارنفره مکه را محاصره کرده است. در همین حال، پیامبر عباس بن عبدالمطلب را به داخل شهر مکه فرستاد تا با دعوت از ابوسفیان وي را به محلی ببرد که بتواند آن آتش ها را تماشا کند. همین که ابوسفیان مشعل هاي فروزان بسیار زیاد را مشاهده کرد، چاره اي جز تسلیم در برابر سپاه اسلام ندید؛ در نتیجه مکه بدون جنگ و خونریزي فتح شد.

12- جنگ روانی معاویه در جریان جنگ صفین چگونه بود ؟

در جنگ صفین، وقتی سپاهیان امام علی (ع) به فرماندهی مالک اشتر در آستانه شکست دادن لشکریان معاویه قرار گرفتند، لشکریان معاویه به منظور ایجاد شک و تردید در سپاهیان امام علی (ع) و براي فرار از شکست، با حیله گري عمر وعاص، قرآن ها را بر سر نیزه قرار دادند و اعلام کردند که ما همه مسلمانیم و باید بین ما و شما این قرآن حکم کند. امام علی (ع) در واکنش به این اقدام معاویه به سپاهیان خود دستور ادامه جنگ داد و فرمود دشمنان شما اعتقادي به قرآن ندارند و این عمل آنها حیله و نیرنگی براي فرار از شکست است؛ اما بخشی از سپاهیان امام علی (ع) به فرمان آن حضرت توجه نکردند و در مقابل امام ایستادند. سرپیچی این عده در مقابل فرمان امام باعث شد که معاویه و لشکریانش از شکست حتمی نجات پیدا کنند.

13- جنگ روانی صدام علیه ایران چگونه بود ؟

بمباران شیمیایی رزمندگان و مناطق مرزي ، تهدید به بمباران شیمیایی شهرهاي بزرگ براي ایجاد ترس و وحشت در بین مردم و تضعیف روحیه ي آن ها

14- یکی از نمونه هاي روشن جنگ روانی دشمن علیه کشور ما چیست؟

تهدید به گسترش تحریم اقتصادي و مصوبه هاي مختلف در کنگره امریکا و شوراي عالی امنیت سازمان ملل متّحد علیه جمهوري اسلامی ایران.

15- نمونه هایی از جنگ روانی علیه جمهوري اسلامی ایران را بیان کنید.

 1- اعلام جنگ و حمله نظامی آمریکا و اسرائیل 2- اعلام تحریم هاي جدید

16- میزان اثر گذاري جنگ روانی به چه عواملی بستگی دارد ؟

 1- به ویژگی هاي شخصیتی افراد مانند اعتقادات دینی، شجاعت، اعتماد به نفس و پایبندي به ارزش هاي اخلاقی 2-به میزان علم و آگاهی انسان ها و شناخت دوست و دشمن واقعی

17- روش هاي جنگ روانی را نام ببرید ؟

1- تبلیغات 2- شایعه 3- تحریف واقعیات 4- تفرقه افکنی 5- ترور

18- تبلیغ یا تبلیغات را تعریف کنید .

منتقل کردن و رساندن پیام ، افکار و عقاید به دیگران

19- در تبلیغات سعی می شود از چه چیز هایی بهره گیری نمایند؟و نتیجه آن چیست؟

با بهره گیری از کلمات ، تصاویر ، ، موسیقی و ... پیام  به گونه ای آراسته شود که فکر و سلیقهء گیرنده ، پیام بر اساس خواست و تمایل فرستنده آن شکل بگیرد

20- چگونه می توان تبلیغات نادرست را خنثی نمود؟

همانطور که ممکن است با تبلیغات شایعه نادرستی پخش کرد ، به وسیله تبلیغات هم می توان آن را خنثی نمود.

21- چگونه کشور های سرمایه دار می توانند بر افکار مردم تأثیر بگذارند.

با استفاده از فناوری های روز و شبکه های ماهواره ای و کلیه امکانات خود بر فکر و احساس مردم جهان تأثیر می گذارند.

22- براي استفاده نادرست از تبلیغات توسط کشورهاي قدرتمند یک مثال بزنید.

امروزه امریکا، قدرت هاي سلطه گر و رژیم اشغالگر فلسطین با تشکیل گروهک هاي تکفیري یا حمایت از گروه هایی که با نام اسلام و مسلمانان درکشورهاي مختلف جهان دست به ایجاد نا امنی و جنایت می زنند، به معرفی چهره اي خشن و ضدانسانی از اسلام می پردازند.

23- شایعه چیست ؟ یک مثال بزنید.

به معنای انتشار مطالب و اخباري است که درستی و نادرستی آن معلوم نیست و عموماً منبع مطمئن و مشخصی هم ندارد .

شایعه شهادت رسول گرامی اسلام (ص) در جنگ اُحد که توسط مشرکان و به منظور تضعیف روحیه مسلمانان پخش شد؛ درصورتی که آن حضرت فقط به صورت جزئی مجروح شده بود.

24- از نظر اخلاقی و دینی شایعه چه حکمی دارد ؟

شایعه مجموعه اي از غیبت ، تهمت ، انتشار مطالب غیر مطمئن و ...است که سکوت در برابر آن و مقابله نکردن با آن گناه محسوب می شود . در دین اسلام به مسلمانان تأکید شده در اموري که اطلاع کافی ندارند ، بررسی کنند ؛ زیرا چشم ، گوش ، زبان و قلب انسان در پیشگاه خداوند مسئول هستند .

25- راه هاي مقابله و جلوگیري از شایعه پراکنی کدامند؟

اولین کار اینکه بررسی کنیم منبع خبر کجاست ، آیا خبري که اعلام شده است از فردي مسئول و موجه است یا نه آیا خبر منتشر شده از منابع خارج از ایران و یا بعضاً دشمنان است یا خبر از داخل پخش شده است . بعد از این که منبع خبر مشخص شد با مطالعه و پرس و جو از افراد مطلع و صاحب نظر صحت و یا دروغ بودن آن را مشخص می کنیم.

26- تحریف واقعیات یعنی چه ؟ یک مثال بزنید.

منحرف کردن خبري از مسیر و موضوع اصلی خود که به منظور انحراف اذهان مردم از حق به سوي باطل صورت می گیرد .

با وجود آنکه مقامات کشور ما بارها اعلام کرده اند که هدف شان از پیشرفت در فنّاوري هسته اي، استفاده صلح آمیز از آن براي تولید انرژي هسته اي است؛ ولی غربی ها با این تفسیراذهان عمومی مردم جهان را ،« ایران تاکنون نتوانسته ثابت کند که قصد استفاده صلح آمیز از فنّاوري هسته اي دارد » که قصد » به سمتی سوق می دهند که تصور شود ،« ایران قصد استفاده صلح آمیز از فناوري هسته اي دارد » از این واقعیت که «. ایران از پیشرفت در فناوري هسته اي، استفاده غیر صلح آمیز از آن است».

27- در تحریف واقعیات چه چیزی گفته نمی شود؟ توضیح دهید.

در تحریف واقعیات معمولاً دروغ گفته نمی شود ، بلکه واقعیات به صورت دیگری بیان می گردد که با اصل موضوع تفاوت زیادی دارد.گاهی کلماتی به متن اضافه یا از آن کم می شود و گاهی جملاتی به صورتی که بوده بیان  می گردد،ولی به گونه ای تفسیر می شود  که مخالف منظور گوینده یا نویسنده مطلب است و با اصل آن تفاوت دارد.

28- تفرقه افکنی را توضیح دهید . یک مثال بزنید.

دامن زدن به اختلافات موجود در یک یا چند کشور که به منظور ایجاد بدبینی و به وجود آوردن درگیري و از بین بردن وحدت و یکپارچگی یک جامعه صورت می گیرد . دامن زدن به اختلافات میان شیعه و سنی یا ایجاد بدبینی بین مسلمانان و سایر ادیان الهی و همچنین مطرح کردن اختلافات قومی در بین قومیت هاي مختلف

29- ترور چیست ؟

تهدید و تلاش براي ایجاد ترس و وحشت در یک گروه یا یک کشور براي تحت فشار قرار دادن آن ها به منظور تسلیم در برابر خواسته هاي طراحان آن می باشد .

30- انواع ترور را نام ببرید؟

ترور شخص- ترور شخصیت

31- ترور شخص را تعریف کنید .

در ترور شخص ، افراد موجّه ، توانمند و ارزشمند یک کشور که در آگاهی و پیشرفت جامعه نقش مؤثري دارند ، مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار می گیرند . مانند : شهیدان مطهري ، بهشتی ، رجایی ، باهنر ، صیاد شیرازي و دانشمندان هسته اي و...

32- ترور شخصیت را تعریف کنید .

تخریب شخصیت هاي بزرگ و تأثیرگذار با استفاده از دروغ، شایعه، تهمت وتبلیغات ناروا

33- دشمنان پیامبر چگونه شخصیت پیامبر را ترور می کردند ؟

ایشان را جادوگر یا مجنون معرفی می کردند.

34- در زمان ما چه شخصیت هایی از سوي دشمنان ترور شخصیت شده اند ؟

امام خمینی و مقام معظم رهبري

35- براي ترور شخصیت مسلمانان و دین اسلام مثال بزنید .

در بعضی از فیلم هاي سینمایی ، شخصیت هاي منفی فیلم یک یا چند نفرمسلمان هستند- در بعضی از بازي هاي رایانه اي براي پیروز شدن باید به سمت افرادي که مسلمان هستند تیراندازي شود و براي به دست آوردن امتیاز باید به سمت کسی که« الله اکبر » می گوید شلیک شود .

36- در یکی از بازي هاي رایانه اي، قهرمان بازي فردي آمریکایی است که باید افرادي را که «یا مهدی» و « الله اکبر »می گویند، از پاي درآورد تا به مراحل بعدي برسد. به نظر شما طراحان این بازي به دنبال چه اهدافی هستند؟

آن ها می خواهند این مطلب را جا بیاندازند که اگر می خواهید پیشرفت کنید باید با مسلمانان مبارزه کنید و مسلمانان عامل مشکلات دنیاي امروز هستند.

37- اهداف شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان چیست ؟

 1- بدبین کردن مردم به اسلام و نظام جمهوري اسلامی

 2- قطع رابطه ي ملت با رهبري

 3- ترویج بی بندوباري اخلاقی

 4- از بین بردن استحکام خانواده

 5- جدایی دین از سیاست

6- دور کردن مردم از ارزش هاي دینی

38- راه هاي مقابله با جنگ روانی دشمنان را بیان کنید .

1- شناخت دشمن و روش هاي تبلیغاتی آن ها

2- وحدت و همدلی بیشتر در جامعه و اتحاد حول محور قانون اساسی و رهبري

3- داشتن اعتماد به نفس و روحیه ي دفاع از اعتقادات دینی

4- کسب اطلاعات و اخبار از مراکز خبر رسانی مطمئن و خودي

5- حضور در برنامه هایی که پیام ملت ایران را به جهانیان می رساند ، مانند شرکت در راهپیمایی

6- دقت و مراقبت در ارتباطات اینترنتی

7- برنامه ریزي براي اوقات

فراغت و استفاده ي مناسب از آن

8- همکاري نکردن با گروه هاي مشکوك و نا مطمئن .

39- طراحان بازي هاي رایانه اي ضد مسلمانان چه اهدافی دارند ؟

از بین بردن اسلام و تخریب شخصیت مسلمانان

سوالات جا خالی

1- کشور هاي استعمارگر در گذشته براي رسیدن به اهداف خود از تهاجم نظامی استفاده می کردند .

2-امروزه به جنگ نظامی ، جنگ سخت می گویند .

3-مهم ترین ابزار تأثیرگذاري در جنگ نرم ، رسانه هاي جمعی هستند .

4-جنگ روانی خطرناك ترین نوع جنگ ها است .

5-در دوران کنونی جنگ روانی توسط کشورها به عنوان یکی از مؤثرترین شیوه ها استفاده می شود .

6-همان طورکه ممکن است با تبلیغات، شایعه نادرستی را پخش کرد، به وسیله تبلیغات هم می توان آن را خنثی نمود.

7-شایعه معمولاً با اصل خبر تفاوت زیادي دارد .

8-در تحریف واقعیات معمولاً دروغ گفته نمی شود بلکه واقعیات به صورت دیگري بیان می شود که با اصل خبر تفاوت زیادي دارد .

9-در جریان ترور مقام معظم رهبري در یکی از مساجد تهران در سال 1360 یک دست ایشان به شدت آسیب دید .

10-ترور شخصیت در مواردي به صورت کلی دین اسلام یا شخصیت مسلمانان را هدف قرار می دهد .

 منبع:http://defaee94.blogfa.com/